VRIJEME ODJEKA PRIJE AKUSTIČKE OBRADE i VRIJEME ODJEKA POSLIJE AKUSTIČKE OBRADE

VRIJEME ODJEKA BEZ PANELA

 •  100Hz          4.63 s
 • 125Hz          4.59 s
 • 160Hz          4.25 s
 • 200Hz          4.31 s
 • 250Hz          5.71 s
 • 315Hz          4.96 s
 • 400Hz          4.41 s
 • 500Hz          4.88 s
 • 630Hz          4.74 s
 • 800Hz          4.61 s
 • 1000Hz        4.12 s
 • 1250Hz        3.83 s
 • 1600Hz        3.34 s
 • 2000Hz        3.45 s
 • 2500Hz        3.17 s
 • 3150Hz        2.94 s
 • 4000Hz        2.53 s
 • 5000Hz        2.19 s

VRIJEME ODJEKA SA 56 AKUSTIČKIH PANELA

 •  100Hz          4.45 s
 • 125Hz          3.19 s
 • 160Hz          2.86 s
 • 200Hz          2.73 s
 • 250Hz          3.27 s
 • 315Hz          3.00 s
 • 400Hz          2.95 s
 • 500Hz          3.10 s
 • 630Hz          3.12 s
 • 800Hz          2.60 s
 • 1000Hz        3.01 s
 • 1250Hz        2.82 s
 • 1600Hz        2.49 s
 • 2000Hz        2.64 s
 • 2500Hz        2.39 s
 • 3150Hz        2.24 s
 • 4000Hz        2.02 s
 • 5000Hz        1.86 s