• Aktivni stage monitor niskog profila
  • 600W D-class pojačalo
  • DSP sa 6 postavki ( prilagodljivi prema potrebi korisnika i namjeni )
  • 129 dB max SPL
  • Disperzija: 70° konično
  • Frekvencijski raspon: 65 Hz – 18 kHz
  • Nagib: 60°
  • 12″ ( 3.3″ VCD ) + 1.4″ (2.5″ VCD )
  • Dimenzije:  480 x 528 x 322mm
  • Težina: 17.5 kg
  • 5600 kn + PDV
Detalji