MIMO7272DN data sheet.pdf

 • 72 ulaza i 72 izlaza digitalni matrix
 • 8 analognih balansiranih mic/line ulaza i 64 Dante digitalna ulaza
 • 8 analognih balansiranih linijskih izlaza i 64 Dante digitalna izlaza
 • primarni i sekundarni Dante priključak
 • 8 digitalnih upravljačkih ulaza
 • 8 relejnih izlaza za upravljanje
 • LAN priključak za konfiguraciju i upravljanje (Upravljački paneli EclerNET, UCP, TP-NET i WPNET serije)
 • Serijski (RS-232) port za upravljanje
 • Ugrađeni server za upravljačke panele
 • DSP processing: signal generator, delay, parametrički EQ filter na ulazima i izlazima, nivo, mute, faza, kompresor i limiter na izlazima, paging, ducking, automix
 • Masa: 3.25 kg
 • Proizvedeno u Španjolskoj
 • 3 godine garancije
 • 4 031,00 eur + PDV
 • 30 371,57 kn + PDV