• Zvučnički distancer
  • sigurnosni pin
  • Boja: crna
  • Visina od 905 do 1,385 mm
  • M20 35mm prihvat
  • Težina distancera 2.24kg
  • 280 kn + PDV
  • 37,16 eur + PDV
Detalji