eSAM603 data sheet.pdf

 • 1 balansirani mono mic/line ulaz
 • 4 balansirana mono mic / nebalansirana stereo line ulaza
 • 1 nebalansirani stereo line ulaz
 • 3 linijska izlaza, mogućnost grupiranja u 3x mono ili 1x Stereo + 1x mono izlaz
 • AUX / REC nebalansirani izlaz
 • Talkover prekidač na ulazima 1 – 5
 • Tonske kontrole (bass – mid – treble) na izlazima
 • Proizvedeno u Španjolskoj
 • 3 godine garancije
 • 534,00 eur + PDV
 • 4 023,42 kn + PDV