• Dodatni nosač za dizanje PA sistema
  • 740kn + PDV
Detalji