• Akustička barijera je težak panel za vanjsku i unutarnju ugradnju, slaganjem više komada dobivamo efikasnu barijeru za preusmjeravanje buke od ugroženih područja
  • Panel je prvenstveno razvijen za vanjsku upotrebu i može se finiširati prema okolini objekta gdje se koristi. Panel ima i apsorbirajuća svojstva tako da ne dodaje echo dizanjem zida